Ponuda s placa / Products Ostalo Dalmatinska kvasina (1 litra)